tel. +48 62 508 30 66fax +48 62 508 30 88Pleszew, ul. Kaliska 78

Program Czyste Powietrze

JAKI JEST CEL PROGRAMU
Rządowy program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Program ten skierowany jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę nieefektywnych, starych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów na nowoczesne kotły centralnego ogrzewania opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to  istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program będzie realizowany w latach 2018 - 2029 r.
Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.

 

OKRES KWALIFIKOWANIA KOSZTÓW
- Planowane rozpoczęcie programu od 01.01.2018 r.
- Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem do 30.06.2029 r.

BUDŻET
Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł.
Środki zostały podzielone na dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł oraz pożyczki w formie zwrotnej w kwocie 39,7 mld zł.
 
GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW. Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOKUMENTY
Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby  WFOŚiGW lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA. Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach  terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Prezentowane dane zostały opracowane na podstawie materiałów umieszczonych na stronie https://portal.wfosigw.pl